1. cartilage
  2. gristle
cartilage İsim, Botanik
cartilage

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bâzı organlarda kemik yerini tutan, sert, ... doku, yumuşak kemik, gudruf