1. İsim constipation
  2. constipated
  3. costive
(slang) to be nonplussed Fiil
to constipate Fiil
to be constipated Fiil
to constipate Fiil
to bind Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kabzeden, alan, kavrayan
  2. Teslim alma
  3. Büyük abdest yapmakta çekilen güçlük, tabiî ... dışarı çıkamama, peklik, inkıbaz