1. walk
  2. İsim pavement
  3. walkway
  4. banquette
  5. foot pavement
  6. (US) sidewalk
  7. (Br) pavement
  8. stone pavement

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gelip geçenleri çamurdan kurtarmak için çeşitli ... döşemek sûretiyle yapılmış yol