1. (bullet , ink , film) cartridge

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir fişek veya merminin, içine patlayıcı ... olan silindir şeklindeki bölümü