kartuş

  1. (bullet , ink , film) cartridge

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bir fişek veya merminin, içine patlayıcı ... olan silindir şeklindeki bölümü