keep one's eyes peeled

  1. Fiil gözünü ayırmamak, gözünden kaçırmamak için dikkatle bakmak.
    The bird watcher kept his eyes peeled for birds.
  2. göz hapsine almak, gözünü ayırmamak, dikkatle gözetlemek, tetikte/uyanık bulunmak.