1. İsim, İnşaat shutter
  2. İsim, İnşaat roll top
  3. İsim, İnşaat rolling shutter
  4. metal rolling shutter
  5. İsim, İnşaat roller shutter
  6. Persians
  7. persiennes
metal blind

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kapı, pencere, ... girişi vb