1. inadequate
 2. insufficient
 3. scant
 4. deficient
 5. bad
 6. scanty
 7. incompetent
 8. incommensurate
 9. lacking
 10. inconclusive
 11. inefficient
inadequate consideration

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir iş için yeter güç ve ... sâhip olmayan, yetersiz, ehliyetsiz