1. Fiil birini kovmak
  2. Fiil birinden kaçmak
  3. Fiil öldürmek
sepetleme, kovma, işine son verme. İsim