öldürmek Fiil
birinden kaçmak Fiil
birini kovmak Fiil