1. matem çanı sesi.
 2. ölüm haberi, kara haber, matem sesi, ölümü ilân eden ses.
 3. zeval/sona erme (işareti/sesi).
  The knell of parting day.
  sound the knell of: sona ermek,
  zeval bulmak, -e elveda demek.
  His failure sounds the knell of all his hopes.
 4. matem çanı çalmak, matem çanı ile ilân etmek.
 5. selâ vermek.
 6. matem çanı gibi ağır ağır çalmak, hazin/matemli ses vermek.
ölüm habercisi. İsim
ölüm çanı. İsim
birinin ölüm fermanını vermek Fiil