bilmek liniz ki ...
Tek bildiğim ...
Ben bundan âlâsını bilirim.
tecrübe ile biliyorum ki
şeytana çarık giydirmek Fiil
bilmem! bildiğime göre, (öyle) değil! Haberim/bilgim yok!
“Is he dead?” “Not that I know!” “Ölmüş
mü?” “Bilmem/haberim yok.”