labor relations

  1. İsim işçi ve işveren ilişkileri, iş münasebetleri.