lacrimal bone

  1. İsim gözyaşı kemiği: göz çukurunun ön kısmındaki ince, ufak, zarımsı kemik.
    lachrymal, lacrimal ile ayni anlama gelir.