land service

Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 52.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler