landed property

(Br) gayrimenkulün vergilendirmek üzere kıymet takdiri
gayrimenkul ipoteği karşılığında verilen kredi
arazi sahibi olmak Fiil
gayrimenkul gelirleri İsim
emlak vergisi
gayrimenkul vergisi
gayri menkulün nakde dönüştürülmesi