1. İsim langur
    (Presbytis): uzun kuyruklu, gür kaşlı, ince yapılı Asya maymunu. Yaprak, çiçek ve meyvelerle beslenir.
to galumph Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Himalayalar’ın güneyinde veya Hindiçînî’de dağ ormanlarında ... kutsal sayılan büyük maymun