large industrial concern

(Br) büyük sanayi kuruluşu
büyük sanayi kuruluşu