large industrial concern

  1. (Br) büyük sanayi kuruluşu
  2. büyük sanayi kuruluşu
(Br) büyük sanayi kuruluşu
büyük sanayi kuruluşu