latent period

  1. İsim gizil dönem: (a)
    patol. kuluçka dönemi: mikrobun vücuda girmesinden hastalık belirtileri görülünceye
    kadar geçen süre, (b)
    fizy. uyarı ile tepki arasındaki süre.