law of mass action

  1. İsim kütleler etki yasası: “Bir kimyasal tepkimede ürünlerin etkin kütleleri çarpımının, tepkenlerin etkin
    kütleleri çarpımına oranı sabittir.”