lay down a time limit on one's acceptance

  1. Fiil birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek