lay out a garden

  1. Fiil bir bahçeyi düzenlemek
  2. Fiil bahçe düzenlemek
  3. Fiil bahçe tanzim etmek