lead up the garden path

(bir kimseyi) yanlış bir şeye inandırıp üzerinde işlemek,
argo işletmek.
birini burnundan tutup oraya buraya sürüklemek Fiil