least significant digit

  1. İsim en küçük belirtici sayak: bir sayının en sağındaki sayak (rakam). (bkz: most significant digit )