leave impression

birini etkilemek Fiil
tadını ağız nda bırakmak Fiil