1. genel ders, (sınıfta/topluluğa verilen) ders, konferans, (belirli konuda) konuşma, vaız, hitabe.
  2. paylama, azar(lama), tekdir.
  3. (yüksek sesle) okuma.
  4. ders/konferans/vaız vermek, hitap etmek.
    to lecture at various colleges.
  5. azarlamak, paylamak, tekdir etmek.
konuşmasında bir konuya sonradan geri gelmek Fiil
(öğrenci) ders izlemek Fiil
konferansta bulunmak Fiil
bir konferansta bulunmak Fiil
bir konferansı kısa kesmek Fiil
konferansı kısa kesmek Fiil
bir dersi kısaltmak Fiil
yalnızken kadının kocasını azarlaması.
dersi asmak Fiil
üç saatlik ders
ders anlatmak Fiil
ders vermek Fiil
paylanmak Fiil
azarlanmak Fiil
açılış dersi
başlangıç dersi
projeksiyonlu konferans
projeksiyonlu konferans
herkese açık konferans
bir konuşmanın taslağı
bir dersin taslağı
üniversite dersi
bir konferansı okumak Fiil
bir konu hakkında ders takriri vermek Fiil
kısa konferans
kısa ders
bir dersin sonuna kadar kalmak Fiil
bir ders takririnde (iyi) not tutmak Fiil
bir derste not tutmak Fiil
televizyon konuşması
değişiklik olsun diye bir konferansa gitmek Fiil
üniversite dersi
video yayınından banda alınan ders
konferans turnesi
konferans verme ücreti
konferans listesi
ders notları İsim, Eğitim
birinin kafasını ütülemek Fiil
ders takriri verme sistemi
tartışmalı konferans
slaydlı konferans
slaytlı konferans
bir derse dinleyici olarak katılmak Fiil
bir konferans turnesine çıkmak Fiil
konferans turnesine çıkmak Fiil
derse başlamadan birkaç söz söylemek Fiil
bir dersin sonuna kadar oturmak Fiil
ders notu almak Fiil
konferansta not tutmak Fiil
ders notu almak Fiil
bir konferansı ilginç bulmak Fiil