left to the discretion

hâkimin takdirine bırakılmak Fiil
mahkemenin takdir yetkisine bırakılmak Fiil
para cezasının tutarı hâkimin takdirine bırakılmıştır