legal notice

  1. kanunen geçerli şekilde yapılan ihbar
  2. kanuni ihbar
  3. kanuni ilan
kanuni ihbar müddeti