1. ihmal etmek, umursamamak, aldırmamak, kendi haline/yüzüstü bırakmak.
opsiyon hakkının vadesini geçirmek Fiil
laçka olmak Fiil
laçkalaşmak Fiil