let someone stew in his own juice

  1. Fiil birini kendi yağıyla kavrulmaya bırakmak
  2. Fiil kendi başına açtığı derde yanmak