1. (a) gevşemek, yumuşamak, sertliğini kaybetmek.
  There will be no let up in our endeavours: Gayretimizi
  asla gevşetmeyeceğiz. (b) durmak, ara vermek.
  She worked all night without letting up: Bütün gece durup dinlenmeden çalıştı.
  What a talker she is, she never lets up: Çenesi durmadan işler/habire konuşur.
  Once he is started he never lets up: Bir başladı mı, durmak bilmez.
  to let up on a pursuit: takipten vazgeçmek.
ara, ara verme, tatil, dinlenme, azalma, yavaşlama, sakinleşme. İsim
merhametli/insaflı davranmak, insaf/merhamet etmek.