lie heavy on sb's conscience

  1. Fiil birinin içine oturmuş olmak
  2. Fiil vicdanı muazzep olmak