lie in one's throat (or teeth)

  1. çok yalan söylemek, korkunç yalanlar söylemek.
    He's lying in his teeth: Baştanbaşa/hep yalan söylüyor.
    (İşi gücü yalan dolan!).