lie on the table

bir önergeyi arka plana atmak Fiil
kanun tasarısını sürüncemede bırakmak Fiil