1. geminin başını rüzgâra çevirip durmak, orsa alabanda eğlendirmek.
(a) birisini yalancılıkla itham etmek, yalanlamak, tekzip etmek, (b) yalancı(lığını meydana) çıkarmak,
yalanlamak, yalan olduğunu ispat etmek/göstermek.
yalanıninı çıkarmak Fiil
bankada yatmak Fiil
bir önergeyi arka plana atmak Fiil
kanun tasarısını sürüncemede bırakmak Fiil
yatırmak Fiil
gerçek olmadığını göstermek Fiil
saldırılara açık bulunmak Fiil
birinin mesleği kapsamı içinde olmamak Fiil
birinin maddi olanağı dahilinde olmamak Fiil