1. hayat sigortası primi
  2. toplam yaşam sigortası primi