like a bomb

  1. bomba gibi, etkili, başarılı, hızlı vb.
    His party went like a bomb: Ziyafet pek başarılı oldu.

    This car goes like a bomb: Bu araba kuş gibi uçuyor.