like a fish out of water

sudan çıkmış balık gibi olmak Fiil
sudan çıkmış balık (gibi). (Çevresine uyamayan, yerini yadırgayan kimse hakkında kullanılır).
He's
like a fish out of water: Sudan çıkmış balığa benziyor.