limitation period

zamanaşımına uğramış olmak zamanaşımını yeniden başlatmak Fiil
zamanaşımına yeniden başlatmak Fiil
4 yıllık zamanaşımına tabi olmak Fiil
kanuni zamanaşımı süresinin uzatılması
zamanaşımı süresi
işlemekte olan zamanaşımı süresini kesmek Fiil