link between past and the future

geçmiş ile gelecek arasındaki bağ