liquid assets

  1. İsim, Muhasebe likit varlıklar
  2. İsim dönen varlıklar
  3. disponibilite
  4. İsim kolayca paraya çevrilebilir değerler
  5. İsim likit aktifler (para , pazarlanabilir hisse senetleri ve tahviller , alacaklar gibi kolayca paraya dönüştürülebilir varlıklar
  6. nakit aktif
  7. İsim likit aktifler
  8. İsim, Muhasebe Hazır Değerler
paraya çevrilebilir varlıklar İsim, Medeni Hukuk
Diğer Hazır Değerler İsim, Muhasebe
likit aktif kıtlığı
nakit kıtlığı
likit cari aktifler İsim