liquid securities

  1. İsim hemen paraya dönüştürülebilecek değerli kâğıtlar