lit de justice

  1. İsim taht: Fransız krallarının parlamento toplantılarında oturdukları sandalye.
  2. İsim toplantı, içtima: Fransız krallarının hazır bulunduğu parlamento toplantısı.