little finger

parmağında/parmağının ucunda oynatmak, her istediğini/dediğini yaptırmak.
She can twist her father round her little finger.
birini parmağında oynatmak Fiil
birini parmağının ucunda oynatmak Fiil
birisini parmağında oynatmak, ona her istediğini yaptırmak.
küçük parmak
küçük bir derdi büyütmek Fiil