live in plenty

aylak ve lüks hayat yaşamak Fiil
barış ve refah içinde yaşamak.