live quietly

  1. Fiil sessiz sakin bir hayat sürmek
  2. Fiil sessiz sakin yaşamak