live weight

  1. gerçek yük (canlı bir çiftlik hayvanı ağırlığı