1. yük sınırı
  2. istiap haddi
  3. kullanım kapasitesinin kurulu kapasiteye oranı