loading list

  1. yükün yüklendiği
  2. yeri
  3. tarihi
  4. cinsini
  5. ağırlığını
  6. kg
  7. moment
  8. ortalama draft
  9. km veya sonuç olarak GTM (feet) olarak gösteren çizelge
Ingiliz ve kıta Avrupası limanlarından yük alan veya alacak olan gemilerin listesini
gidecekleri limanları ve yükleme tarihlerini veren bir gazete
Londra'daki Lloyd's tarafından haftalık olarak yayımlanan