1. yerel senet
  2. yerel poliçe (bir bankanın bulunduğu yerde ödenebilen poliçe veya senet